Site Overlay

Bestuur

Voor volgende zaken kan je terecht bij het Bestuur

Mail ons

Marita Leenders
Voorzitter & Penningmeester


Lid sinds 2003, bestuurslid sinds 2018
Voorzitter sinds 2020
Zorgt voor het algemeen beleid, maandprogramma en opvolging van alle activiteiten
Coördinatie LenteToer, ZomerToer en Herfst Toer
Bij haar kan je voor zowat alles terecht. Zij zal je eventueel vertellen bij wie je voor een antwoord op je vragen terecht kan

Opmaken en controle budget.
Bijhouden van de kasboeken, dus alles wat
met winst en verlies te maken heeft.
Financieel jaaroverzicht

Chris Verstraeten
Secretaris & Website


Lid sinds 1996, bestuurslid sinds 1997
Secretaris sinds 2022
Ledenadministratie, lidkaarten en
Rit-etiketten (inschrijvingsetiketten voor rondritten)
Bijhouden Clubkampioenschap en KM – standen

Onderhouden van de website
Bijhouden van fotoalbums

Voor volgende zaken kan je terecht bij de Medewerkers

Julia Vercauteren en Staf De Laet
Clubshop

Lid sinds 1997, medewerkers sinds 1999
Verantwoordelijk voor beheer en verkoop Clubshop

Dirk d’Hollander
VMF Verantwoordelijke

Lid sinds 2007, medewerker sinds
Verantwoordelijk voor opvolgen vergadering VMF

Carla Van Gucht en medewerkers
Feestcomite

Lid sinds 2010, medewerker sinds 2022
Verantwoordelijk voor de organisatie van clubevenementen, worstenbrood,
bbq, verrassingsrit, mosselsouper, koekenverkoop en clubfeest

Medewerker
Sponsors opvolgen

Lid sinds 2003, medewerker sinds 2022
Verantwoordelijk voor onderhouden contact en opvolgen betalingen sponsors