Site Overlay

Structuur van de motorbonden

Dit werkte de volgende jaren niet steeds zoals het moest. Wallonië en Vlaanderen hadden verschillende ideeën over het Toerisme en organisaties. Vlaanderen wenste vooral kwaliteit boven kwantiteit van de aangesloten clubs en hun organisaties. Vlaanderen werkte via vergaderingen met de aangesloten clubs. Op vraag van Wallonië zou er geen BM Vlaanderen of BM Wallonië meer mogen bestaan maar wel uitsluitend BM nationaal met evenwel een Franstalig en Vlaams secretariaat. Begin jaren 90 waren de Vlaamse clubs het wanbeleid van de overwegend Waalse clubs moe en daaruit is dan de Vlaamse Motorrijders Federatie, VMF, ontstaan. Van daar uit zijn dan de TA afdelingen ontstaan, Toeristische afdelingen per provincie, afgekeken dus van de PA afdelingen bij de BMB.

Door de jaren heen moesten alle officiële sportbonden geregionaliseerd worden, uitgezonderd de voetbal en wielerbond, maar ja, die hebben altijd iets meer gemogen dan andere bonden, zodat er bij de BMB de Vlaamse Motorbond van België, VMBB, en de Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique, FMWB, is bijgekomen met ook weer ieder een aparte kalender. Zodoende kunnen er treffens op de kalender van de VMBB staan en niet op die van de BMB. Bv als een BMB club een 2de treffen wil plaatsen op de kalender van de BMB moet die club een aantal punten behalen in het klassement van de BMB van het vorige jaar. Hebben die niet genoeg punten dan zal er maar 1 treffen komen op de BMB kalender maar die restrictie is er niet bij de VMBB en daar kan dus een club meerdere treffens plaatsen. Bij de VMF, de OBVV en de meeste provinciale kalenders kunnen de clubs maar 1 treffen plaatsen.

Ook bij de BMB zijn er natuurlijk Waalse clubs en daar bestaan ook provinciale afdelingen met een kalender in de provincie Luik en in de provincie Namen.

Zo, ik hoop dat ik de historie een beetje duidelijk heb kunnen maken.
Groetjes, Swa.