Site Overlay

Structuur van de motorbonden

Structuur in de Belgische motorwereld en hoe het zover is kunnen komen

BMB: Belgische Motorrijdersbond van België,
officieel orgaan van België
Motorsport Vlaanderen: Vlaamse afdeling van de BMB
FMWB: Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique

BM: Belgian Motards: Allemaal vrijwilligers. Dit kan een kalender zijn met een mengeling van Vlaamse VMF en Waalse MTC Wallonie clubs.
VMF: Vlaamse Motorrijders Federatie: Allemaal vrijwilligers.
MTC Wallonie: Ook nog een onderafdeling van de BM maar op die kalender staan alleen Waalse niet BMB treffens. (Vergelijkbaar met de VMF maar dan voor Wallonië)

OBVV: Open Beker van Vlaanderen, allemaal vrijwilligers

TA is Toeristische Afdeling. TA is voor de VMF. Dit zijn kleine provinciale afdelingen met een eigen kalender

TA Oost-Vlaanderen: Toeristische Afdeling Oost Vlaanderen

TA West-Vlaanderen: Toeristische Afdeling West Vlaanderen

PA is Provinciale afdeking. PA is voor de BMB. Dit zijn weer kleine provinciale afdelingen met een eigen kalender
Zo is er een PA West-Vlaanderen, PA Limburg … en die kalenders kunnen dus verschillen van de kalender TA !!!
Zo zijn er ook Waalse provinciale afdelingen met een eigen kalender, nl:Challenge Liégeois. Dit zijn de Luikse BMB treffens
Challenge du Sud: Dit zijn de Naamse BMB treffens